Lịch tiêm chủng Vắc xin phòng COVID -19 Moderna mũi 2 cho trẻ khối lớp 3,4,5

 

 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT TUY PHƯỚC

   Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

Tuy Phước, ngày 13 tháng 6 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

Vắc xin phòng COVID-19 Moderna mũi 2 cho trẻ

khối lớp 5 (11 tuổi), khối lớp 4 (10 tuổi) và khối lớp 3 (9 tuổi) các trường tiểu học

 trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2022

STT

ĐƠN VỊ

NGÀY TIÊM

GIỜ TIÊM

SỐ LƯỢNG

KHỐI LỚP

BÀN TIÊM

ĐỊA ĐIỂM

1

TH số 2 TT Tuy Phước

Thứ 7

(18/6/2022)

7h00- 7h30

7h30-8h00

8h00-8h30

51

63

66

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

2 bàn

Nhà thi đấu TP1

2

TH số 1 TT Tuy Phước

Thứ 7

(18/6/2022)

8h30-9h00

9h00-9h30

9h30-10h00

83

92

76

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

2 bàn

3

TH số 1 Phước Quang

Thứ 2

(20/6/2022)

7h00- 7h30

7h30-8h00

8h00-8h30

67

69

83

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

1 bàn

TH số 1 Phước Quang

4

TH số 2 Phước Quang

Thứ 2

(20/6/2022)

8h30-9h00

9h00-9h30

9h30-10h00

56

61

50

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

1 bàn

TH số 2 Phước Quang

5

TH số 1 Phước Hòa

Thứ 2

(20/6/2022)

13h30-14h00

14h00-14h30

14h30-15h00

53

54

56

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

1 bàn

TH số 1 Phước Hòa

6

TH số 2 Phước Hòa

Thứ 2

(20/6/2022)

15h00-15h30

15h30-16h00

16h00-16h30

91

75

88

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

1 bàn

TH số 2 Phước Hòa

7

TH số 1  Phước Thắng

Thứ 3

(21/6/2022)

7h00- 7h30

7h30-8h00

8h00-8h30

59

54

50

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

1 bàn

TH số 1  Phước Thắng

8

TH số 2 Phước Thắng

Thứ 3

(21/6/2022)

8h30-9h00

9h00-9h30

9h30-10h00

46

37

33

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

1 bàn

TH số 2 Phước Thắng

9

TH số 1 Phước Thuận

Thứ 3

(21/6/2022)

13h30-14h00

14h00-14h30

14h30-15h00

77

97

88

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

1 bàn

TH số 1 Phước Thuận

10

TH số 2 Phước Thuận

Thứ 3

(21/6/2022)

15h00-15h30

15h30-16h00

16h00-16h30

68

58

47

Lớp 5

Lớp 4

Lớp 3

1 bàn

TH số 2 Phước Thuận

 

Đề nghị:

- BGH nhà trường bố trí học sinh đến địa điểm tiêm chủng (tại trường Tiểu học) đúng thời gian và           số lượng quy định. 

Cử cán bộ tiếp đón, sắp xếp, bố trí trật tự tại điểm tiêm.

- Đối tượng tiêm ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên ghi chữ in hoa, giấy đồng ý tiêm (có xác nhận của       phụ huynh, phiếu sàng lọc, phiếu theo dõi sau tiêm mũi 1, mã định danh để được kiểm tra và tiêm                 đúng  quy định.

 

 

Nơi nhận:

 

KT.GIÁM ĐỐC

- Tổ tiêm chủng Covid Huyện;

- Các trường Tiểu học;

- Tổ TC.

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: CT

 

 

Trương Văn Kỳ

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường TH Số 2 Phước Hòa
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 50
Tháng 12 : 101
Năm 2022 : 12.550