Thông báo nội dung thi, quy trình tham gia hội thi, thời gian địa điểm, cấu trúc viết biện pháp thi GVCN giỏi cấp huyện

1.Nội dung thi

- Trình bày mtbiện pháp gópphn nâng cao cht lưngng tác chnhim lớpcủa cá nhântisở godc, nơigiáoviênđangmvic. Thờilượngtrình bàykhôngquá 30pt, baogồmcả thờigianBanGmkhotraođổiBinpháp được lãnhđosở godục xácnhnápdụng hiuquvà lnđuđược dùngđể đăngkýthigiáoviênchnhiệmlpgiỏi sở giáodục phthôngvà chưa đưc dùng để xét duyệt thànhtíchkhenthưởng cá nhântrướcđó.

- Thực hànhmttiếttchức hoạtđộnggiáodục (tiếtsinhhoạtlớphoặc tiết hoạtđộngtringhiệm) theokế hoạchgiáodục tạithờiđiểmdiễnra Hộithi. Tiếttổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hi thi được tổ chức ln đầu tại lp học vi nguyên trng số lượng học sinh ca lp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạythử) tiếttchức hoạtđộnggiáodục thamgia Hộithitrongnămhọc tổ chức Hithi.Giáoviênđượcthôngbáovà cóthigianchuẩnbchotiếttchức hoạtđộnggiáodục trongthờigiankhôngquá 02ngàytrước thiđiểmthi.(Go viên tham gia Hi thi khi thực hành mt tiết dạy không được thực hành ngay tại lớp mình đang ging dạy trong năm tổ chức Hội thi. Tiết dạy ca giáo viên tham gia Hi thi do Ban tổ chc xác định bằng hình thc bốc thăm).

2. Quy trình tham gia Hi th

2.1. Giai đoạn 1

Trìnhbàybinphápgópphnnângcaochấtlượngcôngtác chnhimlớp (Giáo viên tham gia Hi thi được công nhận là đạt yêu cu của giai đoạn 1 nếu phần tnh bày bin pháp được ít nht 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt).

2.2. Giai đoạn 2

Thực hành mt tiết tổ chức hot động giáo dục theo kế hoạch ca Ban tổ chức Hithi(Giáo viên tham dự Hội thi giai đoạn 2 khi đã đạt yêu cầu của giai đoạn 1).

3. Thời gian, đa điểm và kinh phí tổ chức Hội thi

3.1. Thời gian: Từ ny11/11/2022đến ngày 26/12/2022. Cthể như sau: - Ngày 11/11/2022 nhn Hồ sơ đăng ký dự thi(8h00)

- Ngày 14/11/2022 đến ngày 15/11/2022 kiểm tra h

- Ngày 28/11/2022 đến ngày01/12/2022 Khai mctổ chứcng 1 - Ngày 05/12/2022 thông báokết quả Vòng 1

- Ngày 14/12/2022 đến ngày21/12/2022 tổ chức vòng 2, cthể nhưsau:

+ Ngày 14/12/2022Bc thămng2t7h30 đến9h30, họpBangiámkho từ 9h30 đến11h30

+ Ngày 16/12/2022 đến ngày 21/12/2022 giám khảo chấm tiết thực hành vòng 2

+ Ngày 26/12/2022 t15h30 đến17h00 tổngkết Hithi.

3.2. Đa điểm

- Khai mc,tổngkết, bốc thămthithực hànhtiếtdạy, thitrìnhbàybinpháp góp phần nâng cao chất lưng công tác chủ nhiệm lp: tại Hi trường Phòng GDĐT.

- Chmthithực hànhtiếtdạy:tạimtstrườngtiểuhọc trênđịa bànhuyện (có lch cthể saukhi kết thúc giai đon1)

Cấu trúc một bin pháp góp phn nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp

  1. Đặt vấn đề (Lý do chọn biện pháp)

- Tênbinpháp:tườngminh, gọnrõ(khôngquá 30từ) phảnánhđitượng, nội dungbiệnpháp.

- Lý do chọn bin pháp (sự cần thiết)

 2. Giải quyết vấn đề (Nội dung biện pháp)

- Cơ slýluận: căn cứ rõ ràng, thể hin giáo viên có sự nghiêncứu, đu tư.

- sở thc tin(thực trạng):nêu, phântíchđược nguyênnhânthực tế của vn đề lựa chọn (có minh chứng).

- Môtả, trìnhyrõnhữngnidungcthể (cácbước) đãtiếnhànhcủa bin phápđể giảiquyếtvnđ(thể hin tính mi, tính sáng tạo, tính khoa học hoặc cải tiến phù hp)

- Hiệuquả của biệnpháp:

+ Đã áp dụngbinpháp đâu, cho đốing cthể nào?

+ Trình bày rõ kết quả cụ thể khi áp dụng binpháp (có minh chng về sự tiến bộ ca học sinh khi áp dụng bin pháp).

3. Kết luận

- Ý nghĩa của biệnpháp đối với công tác chnhiệm lớp.

- Nhnđịnhvviệcápdụngvàkhả năng phát trin ca biệnpháp. - Bài học kinh nghim

- Nhữngý kiến đề xuất để ápdụng bin pháp có hiu quả (nếu có).

Ghi chú: Thi gian trình bày mi bin pháp nâng cao cht lưng công tác chủ nhiệm lp là 20 pt.

 

 

 

 

Tác giả: Trường TH Số 2 Phước Hòa
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 111
Tháng 02 : 111
Năm 2023 : 552