Thứ tư, 20/10/2021 - 00:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Hòa

Thời gian tập huấn sgk lớp 2

THỨ HAI28 THÁNG 6 NĂM 2021

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Đạo đức 2 - Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 6 Ngày 28/06

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 16)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Trà Vinh

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Mĩ thuật 2 - Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 6 Ngày 28/06

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 6)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Long An, SP Phú Yên, SP Trà Vinh, SP Đồng Tháp

THỨ BA29 THÁNG 6 NĂM 2021

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Âm nhạc 2 - Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 6 Ngày 29/06

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 15)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Long An, SP Trà Vinh

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Toán 2 - Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 6 Ngày 29/06

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 16)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Trà Vinh

THỨ TƯ30 THÁNG 6 NĂM 2021

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Tự nhiên Xã hội 2 - Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 6 Ngày 30/06

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 13)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Trà Vinh, SP Đồng Tháp

THỨ NĂM1 THÁNG 7 NĂM 2021

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 2 - Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 6 Ngày 01/07

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 11)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Long An, SP Phú Yên, SP Trà Vinh, SP Đồng Tháp

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 2 - Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 6 Ngày 01/07

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 15)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Trà Vinh

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Tiếng Việt 2 - Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 6 Ngày 01/07

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 16)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Trà Vinh

THỨ SÁU2 THÁNG 7 NĂM 2021

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Hoạt động Trải nghiệm 2 - Bộ sách Chân trời Sáng tạo - Đợt 6 Ngày 02/07

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 13)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Trà Vinh, SP Đồng Tháp

07:00 - 18:00

 

Tập huấn SGK Hoạt động Trải nghiệm 2 - Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống - Đợt 6 Ngày 02/07

Đơn vị tổ chức: Hệ thống Hội thảo trực tuyến K12Online

Chủ trì: NXBGDVN (Phòng 16)

Nhóm diễn giả: Phòng trung tâm tập huấn, SP Bình Định, SP Bắc Ninh, SP Trà Vinh

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 19
Tháng 10 : 686
Năm 2021 : 6.313